Maya Loves Mr. & Miss. Cro

Originalni hrvatski suvenir koji, osim porijekla i prepoznatljivih kockica, ističe i vrijednosti hrvatskih šuma. Hrast je naša najtipičnija vrsta za koju kažu da je drvo pozitivne energije, simbol snage, hrabrosti i obilja.